Papyrus


Papyrus
Papyrus, papyrusplanten, Cyperus Papyrus, fandt i oldtiden mangfoldig anvendelse i Ægypten og var en af landets vigtigste frembringelser. Marven tjente til føde, såvel kogt som rå. Toppen med blomsterdusken sattes ofte i de buketter eller kranse, hvormed man prydede templer og huse. Den træagtige vandret løbende rodstok eller mellemstok, hvorfra stængelen skyder op, afgav materiale til alle slags redskaber og lignende, ligesom den også brugtes som brændsel. Af stængelen tilberedte mand det berømte skrivemateriale, der bærer plantens navn, men dette var ikke dens eneste anvendelse. Stænglerne skares ofte op i hele deres længde, tørredes og flettedes sammen på forskellig måde. Man fik deraf tovværk, skibssejl, bakker, kurve, ja hele både, hvormed man kunne sejle på både kanaler og selve Nilens hovedløb. Man dannede også sandaler af Papyrus, ja endog klædningsstykker. Da dyrkningen af den ægte papyrus var underkastet visse indskrækninger, ja endog, i alt fald i visse tidsrum, var et regale, er det rimeligt, at andre arter af cypergræsser, særlig Cyperus dives, har tjent som erstatning ved forarbejdelsen af de omtalte genstande, kun ikke som skrivemateriale. Cyperus dives vokser nemlig endnu den dag i dag i Ægypten, hvorimod den ægte Papyrus (Cyperus Papyrus) nu synes at være omtrent forsvundet. Den ægte papyrus er desuden næppe oprindelig hjemmehørende i Ægypten. Dens stammeland er Abyssinien og det sydligste Nubien. Herfra er den i ældgammel, vistnok alt i forhistorisk tid, blevet indført i Ægypten, hvor den derpå i mange tider fandt et hjem. Man forsøgte i øvrigt at dyrke den andre steder, således i Syrien (hvor der forekommer en varietet af papyrus, Cyperus syriacus) og på Sicilien, hvor den arabiske forfatter Ibn-Haukal i 10. århundrede så den vokse. Papyrus dyrkedes her blandt andet i en flod ved Palermo, der efter papyrus fik navnet Papireto, men fra 13. århundrede havde dyrkningen tabt sin betydning, og 1591 var papyrus her helt forsvundet. Floden tørrede nemlig dengang væk. Strabo fortæller, at romerne fik papyrus fra søer i Etrurien, blandt andet fra Trasimener-søen, men derom vides intet nærmere. Der var vistnok fabrikker for tilvirkning af Papyrus i Italien, men disse fik rimeligvis råmaterialet fra Ægypten. Papyrus kom tidlig i brug blandt grækerne, indført fra Ægypten. Herodot taler herom (vers 58). Af en indskrift i Athen fra 407 ser man, at 2 ark papyrus der kostede 4 obol. Papyrus fra Ægypten anvendtes efter Alexanders tid som skrivemateriale vistnok overalt, hvor græsk civilisation var trængt frem, ikke blot mod øst, men også mod vest til Sicilien og Italien. Skrivematerialet kaldtes gerne charta. Da Eumenes 2. (197-158) ville gøre sin hovedstad Pergamon til et litterært og videnskabeligt centrum, i lighed med Alexandria, lagde Ptolemæerne af misundelse hindringer i vejen for udførselen af papyrus, hvad der førte til, at man i pergamon opfandt pergament eller rettere forbedrede behandlingen af skind til skrivemateriale. Om den forskellige anvendelse, papyrus fandt i det daglige liv i oldtidens Ægypten, giver Theofrast (IV, 10) gode oplysninger. Om selve fabrikationen af papyrus til skrivemateriale finder man hos Plinius i hans naturhistorie (XIII, 11-13) udførlige meddelelser, der dog desværre i det enkelte ikke er helt tydelige, rimeligvis fordi teksten flere steder er forvansket. Hovedsagen er dog klar. Stængelen af papyrus skæres op på langs med en skarp kniv eller lignende, hvorpå strimlerne, der alle måtte være lige store, lagdes ved siden af hinanden på et bræt , så at de dannede et Scheda, hvorpå man lagde andre, kortere strimler tværs over i ret vinkel. Om denne proces bruger Plinius udtrykket texere. Derved fremkom ark (plagula), der lagde i nilvand, som rimeligvis var opvarmet. Lagene klistrede sig nu sammen, som det synes ved den klæbrige saft, som fandtes i planten, og som ved vandet droges ud af den.

Danske encyklopædi.

Synonyms:
(Papyrus antiquorum)


Look at other dictionaries:

  • Papyrus — Papyrus …   Deutsch Wörterbuch

  • Papyrus — (IPA|/pəˈpaɪrəs/) (Rhymes: )is a thick paper like material produced from the pith of the papyrus plant, Cyperus papyrus , a wetland sedge that was once abundant in the Nile Delta of Egypt. Papyrus usually grow 2–3 meters (5–9 ft) tall. Papyrus is …   Wikipedia

  • papyrus — [ papirys ] n. m. • 1562; mot lat., du gr.→ papier 1 ♦ Plante des bords du Nil (cypéracées), à grosse tige nue (renfermant une moelle comparable à celle du sureau) qui servait à fabriquer des objets de vannerie et surtout des feuilles pour écrire …   Encyclopédie Universelle

  • Papyrus — (pl. Papyri) war der wichtigste Beschreibstoff des Altertums. Vor allem in der Antike erfüllte Papyrus eine ähnliche Funktion wie unser heutiges Papier. Er wurde in verschiedenen Qualitäten gehandelt, wobei die billigste meist als… …   Deutsch Wikipedia

  • Papyrus 75 — Le Papyrus 75 (P75, Papyrus Bodmer XIV XV) est un papyrus du Nouveau Testament. Il contient environ la moitié du texte de deux évangiles[1] : L Évangile selon Luc (Papyrus Bodmer XIV …   Wikipédia en Français

  • Papyrus — (Вилья Карлос Пас,Аргентина) Категория отеля: 2 звездочный отель Адрес: San Roque 237, 5152 Вилья Кар …   Каталог отелей

  • Papyrus — Pa*py rus, n.; pl. {Papyri}. [L., fr. Gr. pa pyros. See {Paper}.] 1. (Bot.) A tall rushlike plant ({Cyperus Papyrus}) of the Sedge family, formerly growing in Egypt, and now found in Abyssinia, Syria, Sicily, etc. The stem is triangular and about …   The Collaborative International Dictionary of English

  • PAPYRUS — a charta differt: materies namque fuit, ex qua charta, quod circa Alexandri M. aetatem primum repertum quibusdam, fieret. Necilli chartae datum nomen, nisi cum Epistolis salutatricibus inserviret. Est enim χάρτης Graecum a χαίρειν, gaudere,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • papyrus —    papyrus plantAn ancestor to modern papers, see thumbnail to rightpapyrus was used especially by the ancient Egyptians, Greeks and Romans. A papyrus can also be a document or drawing produced on papyrus. The plural form of the word is papyri.… …   Glossary of Art Terms

  • papyrus — [pə pī′rəs] n. pl. papyri [pə pī′rī΄] or papyruses [ME papirus < L papyrus < Gr papyros, prob. < Coptic paparo < ? Egypt pʾ n pr ʿʾ, that of the pharaoh] 1. a tall water plant (Cyperus papyrus) of the sedge family, abundant in the… …   English World dictionary


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.